אנא המתינו לטעינת הסרט...
 

"ששה עשר מיל חיזור חיזור לציפורין הן הן ארץ זבת חלב ודבש" (ירושלמי ביכורים ו' א')

 

הושעיה

- -> למעבר לאתר הושעיה החדש<- -

 

 - ->  www.hoshaya.ishuv.co.il <- -

 

 
 
Home page internet site design: www.vistaspinner.com